Available courses

Çevre, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Eğitimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenmektedir.

xxxx

COVID 19 İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER